วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๒ (ค่ายพระยาไชยบูรณ์) ตรวจเนี่ยมโครงการแผ่นธรรม แผ่นท [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 68 


โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า [ 25 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 106 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4154  ตอบ 46  
หญ้ารก (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 0  
หญ้ารกช่วยตัดด้วย (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 94  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.เตาปูน ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 4528  ตอบ 47
อบต.หัวทุ่ง มีตำแหน่งว่างบ้างไหมครับ (14 เม.ย. 2558)    อ่าน 824  ตอบ 2
ทต.ร้องกวาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้(เฉลิมพระเกียรติ)ไม่เหมือนทางเข้ามหาลัยเลยรกมากๆๆ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 162  ตอบ 7
ทต.บ้านถิ่น ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน ตำรวจบ้าน (7 เม.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.หนองม่วงไข่ ทางรถไฟสาย เด่นชัย-เชีบงราย (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 72  ตอบ 2
อบต.แม่ยางตาล เก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นสุดท้ายวันไหน (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 1779  ตอบ 12
อบต.แม่คำมี ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ (21 มี.ค. 2558)    อ่าน 1072  ตอบ 14
อบต.แดนชุมพล ขอบใบอนูญาต สร้างบ้าน (18 มี.ค. 2558)    อ่าน 72  ตอบ 3
อบต.สรอย  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต (17 มี.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล [ 7 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
ทต.แม่จั๊วะ ประเพณีสงกรานต์ ตำบลแม่จั๊วะ 13 เมษายน 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ทราย งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านถิ่น งานสรงน้ำพระบูรพาจารย์สืบสานประเพณีไตลื้อ-ไทยล้านนา ภายใต้แนวคิด อนุรักษ์วัฒนธรร [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 27 
อบต.ท่าข้าม [ 13 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหม้อพร้อมลูกรัง ห [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 30 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปทุม หมู่ที่ 2 ต.เหมือ [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 28 
ทต.แม่จั๊วะ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิ [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 30 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองหม้อ หมู่ที่ 8 ต [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 25 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติภาพ หมู่ที่ 10 [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 26 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปทุม หมู่ที่ 11 ต.เหมื [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 24 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว781  [ 17 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6229-6278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6279-6283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว731  [ 16 เม.ย. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว139  [ 10 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว772  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ.  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6125-6200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]

 
 
     
 
[พร0023.3/ว132-16เมย58] ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตราฐาน [ 16 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1457-16เมย58] การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการ [ 16 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว1456-16เมย58] โครงการประชุมชี้แจงและสัมนาการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติ [ 16 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.1/144410เมย58] แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฎิบัติราชการของอปท. [ 10 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.1/ว129-10เมย58] กำหนดการดำหัวผู้ว่่าราชการจังหวัดแพร่ [ 10 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว128-10เมย58] การกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบ อปท. มี สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลพ [ 10 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.4/ว130-10เมย58] การให้รางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันด้านทุจริต [ 10 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.5/ว131-10เมย58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 10 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.3/ว127-9เมย58] การฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้สาธารณภัย [ 9 เม.ย. 2558 ]   
[พร0023.5/ว127-9เมย58] แจ้งการโอนเงิน อปท. [ 9 เม.ย. 2558 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552