วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 


โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า [ 25 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 7 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าทำประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาของประชาชนตามโครงการแผ่นดิ [ 18 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
    
น้ำตกตาดซาววา

    
        
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 4013  ตอบ 46  
หญ้ารก (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0  
หญ้ารกช่วยตัดด้วย (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 0  
 
    
       
 
ทต.บ้านถิ่น เบอร์ติดต่อเทศบาล (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.บ้านถิ่น ขอติดตั้งตู้ควบคุม เปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟโซล่าเซลล์) (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ ขอข้อมูล (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 1
ทต.บ้านถิ่น คู่มือ พ.ศ.๒๕๔๒ - กรมธุรกิจพลังงาน (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ข้อมูลติดต่อกับผู้รับผิดชอบ (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น ทำไมรถ บขส.ไม่จอดที่สถานีจอด "ลานคนวัง" (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 1
อบต.เหมืองหม้อ สอบถามค่ะ (10 ม.ค. 2558)    อ่าน 239  ตอบ 3
ทต.ช่อแฮ ถึงนายกฯช่อแฮ (5 ม.ค. 2558)    อ่าน 459  ตอบ 2
ทต.ช่อแฮ ขอทราบการเดินทางไปไหว้พระธาตุช่อแฮ (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5397  ตอบ 24
ทต.ร้องกวาง ตาบอดข้างเดียว ไปขอขึ้นทะเบียนคนพิการได้ไหม (22 ธ.ค. 2557)    อ่าน 78  ตอบ 1
 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา แ [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประ [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อ [ 14 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
ไข่พอกไอโอดีน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

 
 
 
อบต.บ้านเหล่า โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า [ 25 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.วังชิ้น เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมและกำจัดขยะ [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านถิ่น สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ป่าสัก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่าสัก กั้นน้ำลำห้วยสรอย [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ป [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
ทต.ร้องกวาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (แจกผ้าห่ม) ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.ห้วยอ้อ “งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558” [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.ป่าแดง ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.ร้องกวาง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]

 
 
     
 
[พร0023.3/ว267] แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว266] เร่งรัดรายงานคนพิการตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม [ 23 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว265] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจคำนวนช่วงอายุกับอัตราจ่ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
พร0023.4/ว275 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะ [ 23 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.2/ว248] ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน [ 22 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.4/ว264 พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแรงงาน [ 22 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว37] งบถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 22 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว238] การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อทำแผนพัฒนาปี 58 [ 22 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว239] แจ้งผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. [ 22 ม.ค. 2558 ]   
[พร0023.3/ว240] ขอเชิญประชุม O-net ประจำปี 2557 [ 22 ม.ค. 2558 ]   
    
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552