เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือน เมษายน 25621219 เม.ย. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน6429 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านเหล่า3129 มี.ค. 62
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ3220 มี.ค. 62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี3019 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 44915 มี.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด3715 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 95515 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ407 มี.ค. 62
นโยบายจังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟมลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์)467 มี.ค. 62
ต้อนรับคระศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ จังหวัดกระบี่407 มี.ค. 62
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 1417 มี.ค. 62
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือนมีนาคม 2562427 มี.ค. 62
กิจกรรม big cleaning Day และทำเสวียนรองรับขยะอินทรีย์257 มี.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบ้านดงสุระ7213 ก.พ. 62
กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน6724 ม.ค. 62
กิจกรรม Kick off แยกขยะก่อนทิ้ง7624 ม.ค. 62
การประกวดหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข5724 ม.ค. 62
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย5824 ม.ค. 62
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)การจัดการขยะของตำบลบ้านเหล่า4624 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB