เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รับรางวัลชุมชนปลอกขยะ Zero Waste (ระดับภาค)10718 ก.ค. 61
การอบรมประดิษฐ์ของใช้จากขยะ(กล่องทิชชู)9418 ก.ค. 61
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สื่อของเล่นจากจากวัสดุเหลือใช้ความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง9618 ก.ค. 61
การประชุมเตรียมโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุขและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะ9211 ก.ค. 61
การนำเสนอผลงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ9011 ก.ค. 61
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าเหนือ ม.98911 ก.ค. 61
โครงการขยะบุญ ครั้งที่ 109211 ก.ค. 61
การขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด และโครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก8925 มิ.ย. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.8825 มิ.ย. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดรณรงค์วันโรคไข้เลือดออกอาเซียน10025 มิ.ย. 61
กิจกรรม big cleaning day ล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่ ม.5 ตำบลบ้านเหล่า8025 มิ.ย. 61
มอบรางวัลบ้านต้นแบบตามโครงการหน้าบ้านน่ามองหลังบ้านน่ากิน(บ้านสะอาด ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย)8025 มิ.ย. 61
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง พ่น ULV (ฝอยละออง)เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก7825 มิ.ย. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแพร่8425 มิ.ย. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ร้องกวาง จังหวัดแพร่7525 มิ.ย. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก7925 มิ.ย. 61
รณรงค์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย6825 มิ.ย. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าสนับสนุนทรายเคลือบสารเทมีฟอส 1% เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 25617025 มิ.ย. 61
อถล.ตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 256117810 พ.ค. 61
ต้อนรับคณะคณาจารย์จาก สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่15810 พ.ค. 61
ลำดับที่ 61-80 | 4/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB