วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
ศพส.อบต.บ้านเหล่าตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า  
 

ศพส.อบต.บ้านเหล่าร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำรวจบ้าน ชรบ. อปพร. ตำบลบ้านเหล่าและสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าทั้ง ๙ หมู่บ้านโดยมีการตรวจตราอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน( ๒๕ ตาสัปะรด)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2555 เวลา 09.52 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 558 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย