วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๓,๘,๙ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 09.47 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 480 ท่าน