สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 72,258 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
5 ต.ค. 63ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2564 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา