สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 54,564 คน

แผนป้องกันการทุจริต

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า (e-planNACC)

5 เมษายน 2564 11 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  


เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf370.00 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา