สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 72,218 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64ผลการดำเนินงานตามแผน พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน แชร์  
5 เม.ย. 64รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน แชร์  
5 ม.ค. 64รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน แชร์  
5 ส.ค. 63ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนราย อปท. พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน แชร์  
10 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การเป็นพลเมืองดี เพื่อสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน แชร์  
1 เม.ย. 63O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
1 ต.ค. 62O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา