สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 54,582 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

5 เมษายน 2564 9 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนราย อปท.ปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน.jpg135.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา