สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 54,568 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี

ผลการดำเนินงานตามแผน พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

5 เมษายน 2564 7 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ผลการดำเนินงานตามแผน พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน.jpg125.44 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา