สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 54,475 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

5 เมษายน 2564 13 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนราย อปท..jpg141.66 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา