สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 54,483 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนราย อปท.พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

5 เมษายน 2564 7 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนราย อปท.พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน.jpg138.74 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา