สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 54,490 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานตามแผน พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

5 เมษายน 2564 6 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ผลการดำเนินงานตามแผน พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน.jpg131.55 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา