เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

วันที่ 1 ก.ค. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
แชร์

เอกสารทั้งหมด 10 ชุด

คำนำ บ้านเหล่า61.pdf78.21 KB
บทที่1อบต.บ้านเหล่า61.pdf87.20 KB
บทที่2อบต.บ้านเหล่า61.pdf843.15 KB
บทที่3อบต.บ้านเหล่า61.pdf103.01 KB
บทที่4อบต.บ้านเหล่า61.pdf552.25 KB
บทที่5อบต.บ้านเหล่า61.pdf104.01 KB
บรรณานุกรม.pdf110.12 KB
ปกอบต.บ้านเหล่า61.pdf119.19 KB
สารบัญ-บ้านเหล่า61.pdf139.73 KB
ภาคผนวกบ้านเหล่า61.pdf207.94 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.02s. 0.50MB