เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

วันที่ 1 ก.ค. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต.pdf146.08 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.01s. 0.50MB