เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคล

วันที่ 1 ก.ค. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ปี 2562.pdf242.32 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.01s. 0.50MB