เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

วันที่ 26 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

019 รอบ 6 เดือน.pdf811.68 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.01s. 0.50MB