เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

วันที่ 26 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

020 ประจำปี 2560.pdf814.06 KB
020 ประจำปี 2561.pdf821.07 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.02s. 0.50MB