เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่,อบต.บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
54130

โทรศัพท์ 054-553-082
โทรสาร 054-553-082
อีเมล์ Banlao_PAO@outlook.co.th

สายตรงนายก 0819503788
สายตรงปลัด 0817839392

0.02s. 0.50MB