สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 72,268 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มี.ค. 64ประกาศสภา การกำหนดสมัยประชุมสามัญองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
28 ธ.ค. 63สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 แชร์  
17 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 แชร์  
25 ก.ย. 63สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 ก.ย. 63แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
28 ส.ค. 63สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
28 ส.ค. 63สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
10 ส.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
6 ส.ค. 63เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
30 มิ.ย. 63การประขุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 แชร์  
28 ม.ค. 63เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
4 ธ.ค. 62เรียนเชิญเข้าประชุมสภา แชร์  
27 พ.ย. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
22 ต.ค. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
22 ต.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
19 ส.ค. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
8 ส.ค. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
5 ส.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 28 รายการ
เปลี่ยนภาษา