เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า1311 ส.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓810 ส.ค. 63
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓76 ส.ค. 63
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563379 มิ.ย. 63
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632113 มี.ค. 63
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓628 ม.ค. 63
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25622511 ธ.ค. 62
เรียนเชิญเข้าประชุมสภา54 ธ.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒327 พ.ย. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25622828 ต.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒322 ต.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒422 ต.ค. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562723 ส.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒419 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562514 ส.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒58 ส.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒45 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25622711 มิ.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒46 มิ.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒56 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB