เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า1311 ส.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓810 ส.ค. 63
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓76 ส.ค. 63
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓628 ม.ค. 63
เรียนเชิญเข้าประชุมสภา54 ธ.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒327 พ.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒322 ต.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒422 ต.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒419 ส.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒58 ส.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒45 ส.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒46 มิ.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒56 มิ.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒38 พ.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒326 เม.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒34 เม.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒44 เม.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒28 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบ้านเหล่าประจำปี ๒๕๖๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓56 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB