เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563379 มิ.ย. 63
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632113 มี.ค. 63
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25622511 ธ.ค. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25622828 ต.ค. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562723 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562514 ส.ค. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25622711 มิ.ย. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25622915 พ.ค. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25622710 เม.ย. 62
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 2312 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB