สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 54,500 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 12 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
30 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐๐ ชุด พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็ม กระบอกฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โดส พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็ม กระบอกฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑- ๙ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย จำนวน ๑๕๓ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64ซื้อกระจกโค้งมน ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา