สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 72,210 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • สิบเอกวินัย เทพสาธร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  0819503788

 • นายบุญสม ชื่นสมบัติ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  0954514874

 • นายบุญมา มีเดช

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  0613712146

เปลี่ยนภาษา