สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 72,237 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลร้องกวางประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2564
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลร้องกวางประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2563
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลร้องกวางประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2562
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแมตสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร1)เมษายน 2564
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแมตประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลร้องกวางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ปีงบประมาณ 2563
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลร้องกวางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ปีงบประมาณ 2562
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแมตประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแมตประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
30 เม.ย. 64เทศบาลตำบลป่าแมตสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
30 เม.ย. 64เทศบาลตำบลป่าแมตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่รายงานผลการประเมินการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA)
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลป่าแมตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลป่าแมต รอบ 6 เดือน
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลป่าแมตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลป่าแมต รอบ 12 เดือน
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านเหล่า
28 เม.ย. 64เทศบาลตำบลร้องกวางสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563
26 เม.ย. 64เทศบาลตำบลป่าแมตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าการประชุมหารือกันในการจัดตั้งชุดลาดตระเวนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา