สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 24,475 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ พื้นที่ หมู่ 2
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประชุมคณะทำงาน ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนฝารางบ่อพักรางระบายน้ำที่ชำรุด
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าห้าม!! เผาทุกพื้นที่ เพื่อลมหายใจและสุขภาพของทุกคน
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าท้องถิ่นชวยพ้นภัย
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการตามแนวทางภายใต้สถานการณ์โรคโควิด - 19
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าโครงการสำรวจและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ีให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตำบลบ้านเหล่า
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าสำรวจและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ี
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่างานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯออนไลน์ สไตล์นิวนอมอล
19 ก.พ. 64เทศบาลตำบลร้องกวางประกาศเชิญชวนเลือกตั้ง
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าสำรวจและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่
19 ก.พ. 64เทศบาลตำบลร้องกวางรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง และนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ตามประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
17 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าพระราชทานเพลิงศพพระครูอุปถัมภ์สารกิจ (อินทูล สุภโร)
15 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแมตประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)
11 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแมตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมตและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
5 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ารณรงค์ลดการเผา และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา