สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 26,506 คน

ข่าวกิจกรรม

ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 "ด้านการจัดการขยะมูลฝอย"

31 สิงหาคม 2563 61 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 "ด้านการจัดการขยะมูลฝอย" จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา