สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 98 คน

เยี่ยมชม 24,445 คน

ข่าวกิจกรรม

พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่บ้านน้ำฮอก

2 กันยายน 2563 71 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่บ้านน้ำฮอก หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 3 รายในพื้นที่ ขอความร่วมมือทุกท่านได้ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดโดยทาโลชั่นหรือฉีดสเปย์กันยุง ช่วยกันเก็บขยะ เก็บบ้าน ทำความสะอาดบ้านให้โล่ง และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงเป็นประจำ


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา