องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่บ้านน้ำฮอก หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 3 รายในพื้นที่ ขอความร่วมมือทุกท่านได้ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดโดยทาโลชั่นหรือฉีดสเปย์กันยุง ช่วยกันเก็บขยะ เก็บบ้าน ทำความสะอาดบ้านให้โล่ง และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงเป็นประจำ