สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 26,493 คน

ข่าวกิจกรรม

รพสต.บ้านเหล่า ร่วมกับ อบต.บ้านเหล่า จัดประชุมระชาคมหมู่บ้านเพื่อหามาตรการร่วมกันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

4 กันยายน 2563 78 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 4 กันยายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำฮอก ม. 3 ร่วมกันจัดประชุมระชาคมหมู่บ้านเพื่อหามาตรการร่วมกันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้แก่ประชาชน และสร้างกฎระเบียบทางสังคมเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ณ วัดมณีอรัญญิการาม ม.3 การพ่นหมอกควันเป็นเพียงการแก้ปัญหาปลายเหตุหากจะควบคุมดรคได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ตามมาตรการ 7 ป 


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา