สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 23,544 คน

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

3 กันยายน 2563 85 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบ้านเหล่าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้มาศึกษาดูงานหมู่บ้าน Zero Waste ณ บ้านเหล่าเหนือ ม.9 


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา