สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 26,518 คน

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

13 กันยายน 2563 61 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่  10 กันยายน  2563 คณะผู้บริหาร สมชิกสภา อบต.บ้านเหล่า พนักงานส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาจาก อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุน  LTC ของตำบลบ้านเหล่า 


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา