วันที่  8  กันยายน  2563 ชมรม อถล.ตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรม Big cleaning day เก็บขยะในพื้นที่บ้านน้ำฮอก ม.3 ร่วมกับจิตอาสาตำบลบ้านเหล่า และ ชมรม อสม.ตำบลบ้านเหล่า