สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 24,451 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม bigcleaning day ของ อถล.ตำบลบ้านเหล่า

13 กันยายน 2563 84 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่  8  กันยายน  2563 ชมรม อถล.ตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรม Big cleaning day เก็บขยะในพื้นที่บ้านน้ำฮอก ม.3 ร่วมกับจิตอาสาตำบลบ้านเหล่า และ ชมรม อสม.ตำบลบ้านเหล่า 


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา