สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 26,519 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

27 มกราคม 2564 3 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่าจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยกายและธรรมปัญญา) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา