สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 26,512 คน

ข่าวกิจกรรม

มอบวัสดุทางการแพทย์

28 มกราคม 2564 3 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

อบต.บ้านเหล่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับทีม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และร่วมลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ 


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา