อบต.บ้านเหล่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับทีม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และร่วมลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่