สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 26,545 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ลดการเผา และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน

5 กุมภาพันธ์ 2564 2 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

อถล.ตำบลบ้านเหล่าร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดทำโครงการรณรงค์ลดการเผา และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน ตามประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องรณรงค์งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2564 


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา