เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุขภาพของคนตำบลบ้านเหล่า

แชร์

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ชมรม อสม.ตำบลบ้านเหล่า ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ให้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุขภาวะของคนตำบลบ้านเหล่า ภายในงานมีกิจกรรมเวทรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบประชาชนมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้ใหญ่ชัด เนื้ออ่อน ผู้ใหญ่บ้านน้ำฮอก ม.3 และผู้ใหญ่วิชาญ ศิลาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ซึ่งเป็นพื้นที่พบการระบาด มาแลกเปลี่ยนวิะีการทำงานเชิงรุกพร้อม อสม.ในพื้นที่  พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลหมุ่บ้านปลอดไข้เลือดออกประจำปี 2561 ให้กับหมู่บ้านซึ่งไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ เลยในปี 2561 นอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมประกวดอาหารปลอดภัย เมนูสุขภาพ ภายในงานได้ขอความร่วมมือให้งดพลาสติกและโฟม เพื่อลดขยะตามหลัก 3Rs ด้วย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB