เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

แชร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมดครงการจำนวน 50 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชฃีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า ทั้งนี้ได้รับการสนับวิทยากรผู้มีความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า คุณหมลลิตา ศิลาแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเป็นผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงงอายุระยะยาว Long Term Care ของตำบลบ้านเหล่า ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสนับสนุนนโยบายจังหวัดแพร่ เมืองนำร่องต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB