เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9

แชร์

วันที่ 12 มีนาคม 2562 อสม.บ้านเหล่าเหนือ ม.9 ดำเนินโครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลด ละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ของบ้านเหล่าเหนือ ม.9  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB