เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 4

แชร์

วันที่ 15 มีนาคม 2562  อสม.บ้านเหล่าเหนือ ม.9 ดำเนินโครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ของบ้านเหล่าเหนือ ม.4 ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านเหล่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB