เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

แชร์

วันที่ 8 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า หมู่ 1 - 9 จำนวนทั้งสิ้น 900 ตัว ได้รับความอนุเคราะห์จากอาสาปสุสัตว์ซึ่งได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอให้ดำเนินการออกหน่วยบริการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB