เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

แชร์

วันที่  20 มีนาคม 2562 สิบเอกวินัย  เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และเป็นองค์กรตัวแทนภาคประชาชนที่มีการขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของอาสาสมัครสาธารณสุข จึงกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะที่ดีและช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้นเหล่าขอชื่นชมพลัง อสม.   หลังจากพิธีเปิดโครงการ อสม.ทั้ง 165 คน ได้ร่วมกันรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรวจลูกน้ำยุงลาย  แจกทรายอะเบท ครอบคลุมทั้งตำบล


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB