เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

แชร์

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าพร้อมคณะ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และกองทุน Long Term Care ของตำบลบ้านเหล่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB