เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมขยะบุญประจำเดือน เมษายน 2562

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรมขยะบุญประจำเดือนเมษายน 2562 ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพนำขยะมาบริจาค ณ จุดที่มารับเบี้ยยังชีพ หมู่ 1 - 9 ตำบลบ้านเหล่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB