เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.บ้านเหล่ารับการประเมินการบริหารจัดการขยะชุมชน "จังหวัดสะอาด"และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม ประจำปี 2562

แชร์

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยสิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าและคระกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเหล่า หมู่ 1-9 ตำบลบ้านเหล่า และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รับการประเมินการบริหารจัดการขยะชุมชน "จังหวัดสะอาด" และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม โดยท่านนายอำเภอสูงเม่นเป็นประธานคระกรรมการตรวจประเมิน ผลการประเมิน องค์การบริหา่รส่วนตำบลบ้านเหล่าผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ส่วน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB