เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เวียงทอง

แชร์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สิบเอกวินัย เทพสาธร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงานการจัดการขยะต้นทาง ของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ zero waste  ณ บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่า โดยมีทีมงานผู้ใหญ่ นิเวศน์ วงค์มณีให้การต้อนรับ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB