เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อส่งไปกำจัด

แชร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายจากพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยรวบรวมน้ำหนักได้ 525 กิโลกรัม และนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการขนส่งไปกำจัดที่จังหวัดสระบุรีต่อไป 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB