เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

แชร์

วันที่ 17 กันยายน 2562 สิบเอกวินัย  เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมคณะ ได้ต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลบ้านเหล่า(กองทุน  long Term Care) 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB