เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

แชร์

วันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาศึกษาดูงานระบบการจัดการกองทุนฯ Long Term Care และศึกษาดูงานหมู่บ้าน Zero Waste ณ บ้านเหล่าเหนือ ม.9 ตำบลบ้านเหล่า โดยมีคณะของผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ ม.9 ให้การต้อนรับ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB