เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน

แชร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สิบเอกวินัย  เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยนายศฤงคาร  ใจทา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นเหล่า และพนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนการดูแลผู้สูงอายุ Long Term Care ของตำบลบ้านเหล่า 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB