เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมเก็บขยะบริเวณฌาปนสถานบ้านเหล่าใต้

แชร์

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย อถล.ตำบลบ้านเหล่า และพนักงานส่วนตำบลบ้านเหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อดูแลรักษาความสะอาดบริเวณฌาปณสถานบ้านเหล่าใต้ โดยร่วมกันซ่อมถนน และเก็บขยะบริเวณพื้นที่ข้างถนนและบริเวณฌาปณสถานบ้านเหล่าใต้มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB